Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker
Logg inn  |  Registrer deg

Ord og uttrykk i byggesaker

Høydeforskjell mellom 2 koter på et kart. Se kote

Ekvidistanse

Linje på et kart som viser høgde over havet Det samme som høgdekurve.

Kote

Se kote.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks