Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker
Logg inn  |  Registrer deg

Ord og uttrykk i byggesaker

Forholdet mellom antall kvadratmeter bebyggelse og antall kvadratmeter grunnareal (tomt). U-graden er ett utryk for hvor tett et område er bebygd. Brutto U-grad regnes ut slik: brutto gulvareal delt på brutto grunnareal. Se bruttoareal og nettoareal. Bygger man for eksempel en bolig med bruttoareal 150 kvadratmeter, og tomten har et bruttogrunnareal på 750 kvadratmeter, er U = 0,2.

Utnyttelsesgrad (U-grad)

Hele boligens ytre areal, med hoveddel og tilleggsdel, ikke balkong og veranda. Forkortes BTA.

Utnyttelsesgrad (U-grad)

Netto gulvareal er antall kvadratmeter gulv regnet på innsiden av rommets vegger eller andre deler av bygningen. Netto grunnareal er antall kvadratmeter innenfor eiendomsgrensen.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks