Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Allergi

Allergi er en immunforsvarsreaksjon som kan utløses av et allergen. Allergi er funksjonshemmende når behovet for å unngå kontakt med et allergen. Legger begrensinger på enkeltmenneskers aktiviteter. Allergi kan være kontaktallergi,matvareallergi og luftveisallergi.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks