Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Avretting

En måte å finplanere/justere et område, f. eks. med lirer, før legging av belegningsstein. Se lirer.

Lirer

Hjelpemiddel for å avrette masser ved legging av stein. Som lirer brukes ofte galvaniserte rør som blir plasseres med riktig høyde/fall.Massen blir justert ved hjelp av en rettholdt mellom disse.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks