Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Bebyggelsesplan

Detaljutarbeidelse av reguleringsplan som bl.a. viser husenes plassering i terrenget, parkeringsplasser og atkomstvei.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks