Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Biodiesel

Produseres ved forestring av biooljer. Det er en organisk forbindelse som oppstår sammen med vann når syrer reagerer kjemisk med alkoholer. Biodiesel har tilnærmet samme egenskap som diesel og kan benyttes direkte i dieselmotorer. Kan brukes i varmeanlegg for bygg.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks