Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Byfornyelse

Utbedring,modernisering eller riving/nybygging av eldre bebyggelse, kombinert med f.eks. forbedring av gårdsrom, trafikk- eller parkeringsforhold.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks