Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Byggeskikkveileder

En utdypning av de retningslinjene som gjelder i kommunen. Byggeskikkveilederen er ikke juridisk bindende. Den brukes som støttelitteratur for byggesaksbehandlerne i kommunen. Byggeskikkveilederen lages for den enkelte kommune eller av flere nabokommuner i fellesskap.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks