Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Fastpunkter

Punkter som er varig merket i marken og tjener som grunnlag for kart- og oppmålingsarbeider.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks