Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Funksjonshemmet

Person som får sin praktiske livsførsel begrenset på grunn av gapet eller misforholdet mellom nedsatt funksjonsevne og miljøets/samfunnets krav. Begrepet omfatter bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede, utviklingshemmede og skjulte funksjonshemminger (for eksempel diabetes, psykiske problemer, hjerteproblemer, dysleksi, allergi).


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks