Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Hjemmel

Rettslig grunnlag for en rettighet.Grunnlaget kan være en lov, tinglysning eller hevd.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks