Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Infrastruktur

Transportfunksjoner som betjener bygninger og byer, som veier, jernbane, vann - og kloakkledninger, elektriske kabler osv.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks