Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Jord

Klassifiseres etter dannelsesmåte f eks morenejord, sedimentær jord, forvitringsjord eller organisk jord.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks