Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Konsesjon

Tillatelse fra offentlig myndighet til å erverve fast eiendom. Konsesjonsgrensene er: For bebygde områder = 20 dekar For ubebygde områder = 2 dekar For områder som er regulert til næringsvirksomhet = 5 dekar


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks