Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Konsumprisindeks

Den viser endringene i prisene på varer og tjenester som den enkelte husholdning forbruker. Prisene innhentes ved undersøkelser av de forskjellige varer i ulike forretninger og strøk av landet. Indeksen regnes ut månedlig.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks