Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Lån

Å ha et lån vil si å ha midlertidig råderett over penger eller gjenstander. Se annuitetslån og serielån.

Annuitetslån

En låntype der summen av renter og avdrag utgjør et fast konstant beløp ved hver betalingstermin. Sett over låneperioden vil avdragsdelen øke mens rentedelen synker.

Serielån

En låntype der tilbakebetalingen av lånet skjer med like store avdrag i hele låneperioden. Rentedelen synker etter hvert som lånet nedbetales.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks