Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Løpetid

Tiden fra et lån blir utbetalt til det er tilbakebetalt, normalt 15 - 20 år.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks