Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Lavenergiboliger

Lavenergiboliger bygger på det samme prinsippet som passivhus, men kravet til varmeisolering, vindtetting etc. er ikke fullt så strenge. Oppvarmingsbehovet er derfor noe høyere i lavenergiboliger enn i passivhus, men likevel mange ganger lavere enn vi ellers regner som normalt for norske boliger. Krav til passivhus og lavenergiboliger er gitt i Norsk Standard NS 3700: Kriterier for passivhus og lavenergihus - Boligbygninger. Se passivhus.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks