Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Miljømerking

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Nordisk ministerråd innførte i 1989 en felles, offisiell miljømerking i Norden. Ordningen omfatter Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Svanemerket er basert på logoen til Nordisk Råd. Målet er å redusere den totale miljøbelastningen, og Svanen kontrollerer at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav. Blomsten er det felles europeiske miljømerket. Blomsten er opprettet av EU- kommisjonen og er et tilsvarende miljømerke som Svanen. De to merkeordningene har et nært samarbeid.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks