Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Oppriss

En bygnings vertikale utsnitt av rommet. Arkitekten tegner et oppriss som en vertikal projeksjon av et bygg (fasade).


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks