Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Parkeringsnorm

Regler for hvor mange parkeringsplasser det skal opparbeides per bolig eller per 1000 kvadratmeter næringsareal.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks