Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Passivhus

Passivhus er hus med ekstremt lavt oppvarmingsbehov. Det lave oppvarmingsbehovet oppnås gjennom passive energitiltak som ekstremt god varmeisolering, superisolerende vinduer, særdeles god vindtetting og ekstra høy varmegjenvinning på ventilasjonsluften. Oppvarmingsbehovet til et passivhus er bare 10-15% av det tilsvarende oppvarmingsbehovet i en tilsvarende bolig oppført på 1970 - 1980 tallet. Strengere krav til utførelse og prosjektering gjør at passivhus anerkjennes som miljøvennlige boliger med høy kvalitet, godt inneklima og særdeles oppvarmingskostnader. Se lavenergiboliger


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks