Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig er administrativt ansvarlig for prosjektet og at det gjennomføres innenfor tildelte resursrammer og med forventet kvalitet og ytelse. Prosjektansvarlig har fullmakt til å stanse prosjektet dersom det under veis oppstår en uventet situasjon i forhold til det som var utgangspunktet for igangsetting Prosjektansvarlig er oppdragsgiver for prosjektleder. Se prosjektleder.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks