Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Prosjektleder

Prosjektleder er operativt ansvarlig for gjennomføring av prosjektet i henhold til vedtatt prosjektplan. I tillegg til å følge opp framdrift, skal prosjekt leder følge opp kvalitet og økonomi.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks