Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Steinmjøl

Knust stein, 0 - 4, 0 - 8 millimeter. Se settesand.

Settesand

Fellesbetegnelse på gradert knust eller naturlig sand som brukes til å legge dekke av heller, brostein eller betongstein i.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks