Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Trinnfritt

Angir at atkomstvei eller plan i bygning er uten nivåforskjeller/ nivåsprang.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks