Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Tverrfall

Kjørebanens/fortauets helning på tvers av kjøreretningen/ gangretningen. Kan være ensidig eller tosidig (takfall).


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks