Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Universell utforming

Utforming av produkter, byggverk og uteområder slik at de kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte. Bruk så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks