Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Utnyttelsesgrad (U-grad)

Forholdet mellom antall kvadratmeter bebyggelse og antall kvadratmeter grunnareal (tomt). U-graden er ett utryk for hvor tett et område er bebygd. Brutto U-grad regnes ut slik: brutto gulvareal delt på brutto grunnareal. Se bruttoareal og nettoareal. Bygger man for eksempel en bolig med bruttoareal 150 kvadratmeter, og tomten har et bruttogrunnareal på 750 kvadratmeter, er U = 0,2.

Bruttoareal

Hele boligens ytre areal, med hoveddel og tilleggsdel, ikke balkong og veranda. Forkortes BTA.

Nettoareal

Netto gulvareal er antall kvadratmeter gulv regnet på innsiden av rommets vegger eller andre deler av bygningen. Netto grunnareal er antall kvadratmeter innenfor eiendomsgrensen.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks