Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Varmetransport

Varmetransport i en konstruksjon oppstår når det er temperaturforskjell mellom de to sidene i for eksempel en vegg.Ved temperaturforskjell starter en varmetransport i retning av fallende temperatur i hovedsak ved en kombinasjon av de tre transportformene ledning, konveksjon (strømning) og stråling.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks