Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Atkomstvei

Avkjørsel fra offentlig vei til et bestemt område, for eksempel boliger, næringsområde, sykehus osv, eller forbindelse fra vei eller parkeringsplass til byggverkets/ anleggets inngangsparti.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks