Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Stigning

Mål for hvor mye et terreng skråner. Oppgitt med forholdstall f eks 1 : 7 eller som %. Se fall.

Fall

Belegg legges med helning/skråning for avrenning av overflatevann Oppgis ofte i %. Se stigning.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks