Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Treslag

Det finnes omtrent 20 forskjellige viltvoksende treslag i Norge. Av bartrærne er furu og gran de viktigste til bygningsformål. Når det gjelder løvtrær, er de viktigste bjørk og eik.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks