Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Dampsperre
Dampsperren monteres på den varme siden av isolasjonen i yttervegger og tak. Dampsperren skal sikre mot luftlekkasje, og hindre varm fuktig luft å trenge inn gjennom isolasjonen, noe som kan føre til fuktskader.
Dekar (daa)
Er 1000 kvadratmeter. Se ar og mål.
Dekkbeis
Godt dekkende, mager maling som lar treets årringer stå frem som et relieff, og således gir inntrykk av en beiset flate.
Deling
Oppstykking av grunneiendom.Deling må godkjennes av bygningsrådet.
Demografisk fortetning
Befolkningstetthet
Densitet
Forholdet mellom et materiales masse (vekt) og volum. Som eksempel vil en tung tresort som eik ha høyere densitet enn for eksempel gran. Trehus, Norges Byggforskningsinsstitutt
Desibel, dB (A)
Målenhet for lydnivå. Helserådet har lovfestet øvre grenser for lydnivå (støy) i boligområder.
Design for all(e)
Brukes i Norge som betegnelse på universell utforming begrenset til produkter og produktutvikling. Ellers i Skandinavia og på engelsk brukes ’Design for all(e)’ som synonymt med universell utforming.
Diagonal
Den rette forbindelseslinjen mellom to hjørner i en mangekant.Man måler diagonalen i et rom for å kontrollere formen på rommet.Dette er nødvendig å gjøre når det for eksempel skal legges fliser på gulv og vegger i et bad eller gulvbelegg i et rom.
Diameter
Den rette linjen som går gjennom sirkelens sentrum og ender i periferien (tverrmål).
Dispensasjon
Unntak fra gjeldende regelverk/lovbestemmelse. Kan gis i enkelttilfeller hvis det er særlige grunner til stede.
Dokumentavgift
Avgift til staten når eiendomsretten til fast eiendom blir tinglyst.Den er for tiden 2,5 %
Dorisk søyle
Den eldste og mest bastante søylen fra det gamle Hellas. Søylens øverste del kan ligne en pute som overfører vekten fra bjelkelag til søylehals.
Drenering
Er det samme som grøfting. Brukes for å lede bort overflødig/uønsket grunn- eller overflatevann.
Dreneringsevne
Ulike jordarter har ulik evne til å slippe gjennom vann. Sandjord har god dreneringsevne,myrjord dårlig.
Dressing
Dressing består av sand og eventuelt en andel torv. Dressing tilføres overflaten på grasplen for å bedre lufttilgang og voksevilkår, 1- 2 cm tykkelse.
Døvhet
Hørselstap som i vesentlig grad reduserer muligheten for oppfatning av tale via hørselsinntrykk og kontroll over egen tale. Døve kommuniserer med tegnspråk og munnavlesing.