Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Økologi
Læren om mennesker, dyr og planters forhold til omgivelsene og deres overlevelses- og utviklingsevne.
Økonomisk kart
Kart i målestokk 1:5000 - 1:20000 som viser tekniske og økonomiske forhold.
Økonomisk kartverk
Kartverk i målestokkene 1:5000 1:20 000 som viser tekniske og økonomiske forhold.