Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Laft
Veggene er oppført av tømmerstokker. Tømmeret legges som horisontale omfar og laftes/felles sammen i hjørnene og ved delevegger og yttervegger. (Se laftehus)
Laftehus
Hus hvor veggene er oppført av tømmerstokker eller planker som ligger horisontalt og som felles sammen (laftes) i hushjørnene og i forbindelse med skillevegger og yttervegger.
Landmåling
Oppmåling av landområder.
Laser
Landmålingsinstrument (kikkert) som sender ut horisontale lysstråler. Brukes til å måle og sette av høyder i terrenget.
Lasur
Behandling med lasurmaling eller laserende maling. Laserende maling inneholder pigmenter med liten dekkevne eller pigmenter i så små mengder at underlaget sees mer eller mindre tydelig gjennom malingssjiktet.
Lateks
Malingstype bestående av en stabil dispersjon av en polymer i vann. Opprinnelig brukt om dispersjon av naturgummi i vann.
Lavenergiboliger
Lavenergiboliger bygger på det samme prinsippet som passivhus, men kravet til varmeisolering, vindtetting etc. er ikke fullt så strenge. Oppvarmingsbehovet er derfor noe høyere i lavenergiboliger enn i passivhus, men likevel mange ganger lavere enn vi ellers regner som normalt for norske boliger. Krav til passivhus og lavenergiboliger er gitt i Norsk Standard NS 3700: Kriterier for passivhus og lavenergihus - Boligbygninger. Se passivhus.
Ledegjerde
Gjerde som visuelt og fysisk hjelper til å angi retning og lede gående og kjørende i riktig retning.
Ledelinje
Markert linje (for eksempel annen farge, materiale og/eller overflate) i gulv, på vei eller langs vegg og som kan angi retning eller varsel om fare.
Ledningskart
Påbudt kommunalt kart som viser beliggenheten av ledningsnett for energiforsyning, vann og avløp, telekommunikasjoner og annet.
Lekegate
Gate hvor hele eller deler av trafikkområdet er bygd om til lekeplass.Verken kjøring eller parkering er tillatt.
Lekte
Trelast med tykkelse inntil 37 millimeter og bredde under 75 millimeter. Se trelast.
Lesseapparat
Utstyr for å laste opp og transportere løsmasser.
Ligningsverdi
Ligningsverdien av boliger, hytter og annen fast eiendom fastsettes når bygget er nyoppført, og settes som oftest til 30 prosent av eiendommens kostpris. Ligningsverdien er grunnlag for beregning av formuesskatt.
Lignoser
Samlenavn for vedaktige busker og trær.
Limdrenking
Forbehandling av overflate med limoppløsning for å redusere innsugning av maling som senere skal påføres, eller for å gi bedre feste for papir, papp, vev eller tapet.
Limtre
Limtre er trebjelker der tverrsnittet er bygd opp av bord (lameller) som er limt sammen.
Lirer
Hjelpemiddel for å avrette masser ved legging av stein. Som lirer brukes ofte galvaniserte rør som blir plasseres med riktig høyde/fall.Massen blir justert ved hjelp av en rettholdt mellom disse.
Livsløpsbolig
En bolig med trinnfri atkomst og viktigste rom på inngangsplanet, dvs. kjøkken, oppholdsrom, bad/toalett og en sovemulighet.
Livsløpsstandard
Standard definert av Husbanken for å sikre god tilgjengelighet i og rundt bolig. Legges bl.a. til grunn for husbankfinansiering av livsløpsboliger. (Er for tiden under revisjon, februar 2006)
Ljore
Forekommer i årestuer der man hadde en firkantet åpning i taket for å slippe ut røyken fra ildstedet (åren) og for å slippe inn dagslys. Det var en lem over åren som kunne lukkes og åpnes innenfra med en lang stang.
Loddrett
Se vaterpass (vater).
Lokkby
Boliger og andre bygg er plassert på et lokk over stasjonsområder, veier og lignende.
Losholt
Se bindingsverk/vegger.
Lydfyr
Teknisk hjelpemiddel som gir lyd for å angi retning til areal/sted.
Lærling
En som får fagopplæring i en bedrift, med lærekontrakt og lærlinglønn under opplæringen.
Løfteplattform
Plate med plass for rullestol montert på en løfteinnretning for å utjevne større nivåsprang.
Løpemeter
Betegnelse på byggevarer som har en pris pr. meter.
Løpetid
Tiden fra et lån blir utbetalt til det er tilbakebetalt, normalt 15 - 20 år.
Løsmasser
Jord, sand og stein.
Lån
Å ha et lån vil si å ha midlertidig råderett over penger eller gjenstander. Se annuitetslån og serielån.
Lånetakst
Brukes av lånegiver (bank eller andre) som er en nøktern verdi for lån og pant. Ligger gjerne 10 - 20 % lavere enn verditakst. Fastsettes av takstmann.
Långiver
Långiver finansierer bygget, det kan være banker, forsikringsselskap, kredittforeninger og andre.