Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Effektiv rente
Nominell rente pluss gebyrer og omkostninger
Egenvekt
Se spesifikk vekt.
Egnet bolig
Bolig som tilfredsstiller gitte behov. For funksjonshemmede og eldre betegnelse for bolig tilpasset et bestemt behov som bevegelseshemming, synshemming, hørselshemming m.m.
Eiendomskart
Påbudt kommunalt kart som viser eiendomsgrenser og eiendomsbetegnelser.
Eiendomsregister
Påbudt kommunalt register over grunneiendommer i kommunen. Registeret har opplysninger om gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer, areal, bygninger, adresse, eier og henvisning til målebrevprotokoller.
Eiendomsskatt
Det er den enkelte kommune som bestemmer om det skal innføre eiendomsskatt. Før den innføres må alle eiendommer takseres. Eiendomsskattetaksten speiler eiendommens markedsverdi.
Ekspropriasjon
Tvangsoverdragelse/kjøp av eiendom eller rettigheter mot erstatning, fra privat eier til kommune eller stat.
Ekvidistanse
Høydeforskjell mellom 2 koter på et kart. Se kote
Eldrebolig
Boliger som er målgruppebestemt eldre ved kjøp eller tildeling
Elektriker
Elektrikeren monterer, reparerer og vedlikeholder elektriske anlegg i hus.
Emisjon
De fleste byggematerialer tilfører romluften kjemiske stoffer gjennom emisjon (avgassing). Emisjoner "drives" eller oppstår på grunn av forskjeller i damptrykk. Når damptrykket til en gass er høyere inne i materialet enn i den omkringliggende luften, avgis gass fra materialet helt til likevekt oppnås.
Empirestil
Stilart fra siste fase av nyklassisismen ca. år 1800. Karakteriseres ved en rettlinjet formgivning og diskret dekor. (utales angpir)
Emulsjon
Sammenblanding av to ikke blandbare stoffer hvor det ene stoffet flyter f.eks. som ørsmå dråper i det andre stoffet (olje i vann). PVA-maling er et eksempel på en emulsjon hvor PVA-partiklene (plast) flyter uoppløst i vann.
Enebolig
Hus som er innredet med én boligenhet.
Energiinnhold - ved
Brennverdi kWh per fastkubikkmeter ved 20 prosent fuktighet: Bøk 3000, Eik 2900, Ask 2900, Lønn 2800, Rogn 2700, Bjørk 2650, Furu 2350, Svartor 2350, Selje 2290, Osp 2150, Gran 2150, Gråor 1900. Kilde: Enova
Energisertifikat
I EU og Norge er det vedtatt at det skal innføres et energisertifikat for bygninger, slik det er for husholdningsmaskiner. Dette skjer ved at alle nybygg, bygninger for salg eller utleie skal ha energisertifikat der bygningens energieffektivitet framgår.
Energivekster
Hurtigvoksende skog og jordbruksvekster som brukes til energiformål.
Enhetsregistret
Et statlig register over alle foretak i Norge, med opplysninger om hvem som sitter i styret, hvem som leder selskapet, årsregnskap, styrets årlige beretning (rapportering) etc. Lokalisert i Brønnøysund.
Entreprenør
Et firma som påtar seg å utføre bygge- og anleggsarbeider.
Ergonomi
Læren om tilpassing av redskaper og arbeidsforhold. Kan anvendes ved spesifisering, utforming, evaluering, drift og vedlikehold av produkter og systemer for å gi økt sikkerhet og effektiv og tilfredsstillende bruk for enkeltpersoner og grupper
Erosjon
Nedbrytning av en malings- eller lakkfilm, ofte helt ned til underlaget. Årsaken til dette skyldes som regel ytre påkjenninger fra vær og vind.
Estetikk
Kommer fra det greske ordet aisthesis, hvordan bygg og andre ting fremstår, viser seg, tar seg ut.
Etableringslån
Lån til førstegangskjøpere av bolig, formidles ofte gjennom kommuner
Ettgrepsbetjening
Betjening ved hjelp av knapper, hendler, håndtak mv. av produkter og tekniske installasjoner med én hånd.
Eviggrønn
Planter som har grønne blader eller nåler hele året.