Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Radon
Radon er en radioaktiv gass som først og fremst tilføres innemiljø fra berggrunn og jordsmonn under huset. Radon er en edelgass og et naturlig ledd i nedbrytingen av uran. Spaltingsproduktene kan hope seg opp i lungene i form av små, radioaktive partikler.Dette fører til økt risiko for lungekreft, spesielt for røykere.
Rampe
Trinnfri forbindelse mellom to horisontale plan. (For å kunne benyttes av rullestol stilles krav til bredde, stigning, repos mv.). Brukes også om vei- eller broanlegg som for eksempel forbinder øvre og nedre nivå i veikryss eller etasjer i et parkeringshus.
Redusert funksjonsevne
Det samme som funksjonsnedsettelse.
Reguleringsplan
Detaljplan hjemlet i bygningsloven. En reguleringsplan består av et kart som blant annet viser til hvilke formål grunnen innenfor et begrenset område skal brukes til, og hvordan eventuell bebyggelse skal utformes.
Rehabilitering
Utbedring, istandsettelse og modernisering av eldre boliger.
Reisverk
En eldre byggemåte for trehus der veggene besto av vertikalt, tettstilte planker.
Rekkegarasje
Flere garasjer bygd ved siden av hverandre i rekke.
Rekkehus
Tre eller flere vertikalt delte eneboliger som er bundet sammen i sideveggene.
Rekkehøyde
Hvor langt (opp og ned) man rekker i vertikalplanet, for eksempel når man sitter i en rullestol. Relevant i forhold til betjening av utstyr, bygningsdeler, installasjoner og innredning.
Rekker
Trelast i dimensjon 3875 millimeter tykke og 3875 millimeter brede. Se trelast.
Relieffskrift
Skrifttegn som er opphøyd fra grunnflaten.
Remonterende
Roser som gjentar blomstringen i løpet av sommersesongen.
Repos
Horisontalt plan i et trappeløp. Repos brukes ofte i forbindelse med endring av retning.
Rettholt
Verktøy for å kontrollere og merke linjer som skal være loddrette eller vannrette. Brukes ofte til stein og murerarbeider.
Risser
Redskap til å risse inn merker eller spor i skifer.
Roser
Roser inndeles ofte i engangs- og remonterende buskroser, klatreroser, stilk- og klaseroser.
Rullator
Teknisk hjelpemiddel utformet som en ramme med hjul til støtte ved redusert gangfunksjon, jf. gåstol.
Rulleskift
Ytterkant av fast belegg, f eks betongstein. Rulleskiftet har snudd retning i forhold til resten av belegget.
Rullestol
Mobilt fremkomstmiddel for bevegelseshemmet. Dimensjoneringsfaktor for planløsninger for rom, byggverk, anlegg og uteområder.
Rullestolssymbolet
Det samme som tilgjengelighetssymbolet.
Rynker/rynkedannelse
Det kan oppstå rynker hvis en påfører for tykke lag med maling eller olje om gangen.
Rørlegger
Rørleggeren legger alle typer vann- og avløpsrør i bygg.
Rådgivende ingeniør
Rådgivende ingeniør arbeider med å finne løsninger og gi råd innenfor arkitektens utforming og utføre detaljplanlegging for eksempel innen vann-, varme- og sanitær- og elektriske installasjoner.