Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Okkulasjon
Formeringsmåte som er mye brukt for roser. En knopp av den sorten som en vil formere sammenføyes med en grunnstamme, og en ny plante vokser ut fra denne.
Oljelakk
Lakk som består av harpiks og tørrende olje som filmdanner.
Oljemaling
Maling der bindemiddelet hovedsakelig består av tørrende oljer.
Omkrets
Linjen som avgrenser et område eller sirkel.
Omsorgsbolig
En bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg.Den enkelte bolig kan være utformet som selvstendig bolig eller som bofellesskap/bokollektiv
Omsorgsstandard
Livsløpsstandard med areal for hjelper på bad, toalett og soverom.
Oppdalskifer
Betegnelse for skifer fra Oppdal.
Oppmålingsvesenet
Oppmålingsvesenet foretar oppmåling og kartlegging av eiendommer i kommunen.
Oppriss
En bygnings vertikale utsnitt av rommet. Arkitekten tegner et oppriss som en vertikal projeksjon av et bygg (fasade).
Oppsettende virkning
Dersom en klage gis oppsettende virkning, kan ikke byggearbeidene igangsettes før klagen er avgjort.
Ordinær bolig
Bolig der det ikke er tatt spesielle hensyn til brukergrupper med spesielle behov. (NB: En ordinær bolig kan også være livsløpsbolig eller til og med universelt utformet dersom dette defineres som en fast (og ordinær) del av utformingen av boliger flest.)
Orienteringshemmet
En person som har vansker med å orientere seg i det fysiske miljø når dette ikke er tilrettelagt (for eksempel ved hjelp av lys, farge, kontraster og materialbruk, akustikk eller skilting).Nedsatt orienteringsevne kan skyldes sansetap (for eksempel synshemming, hørselshemming), utviklingshemming eller former for lesevansker
Ortofoto
Målestokkriktig flyfoto.
Overgurt
Se takstol.
Overhøyde
Høyde f eks brostein legges høyere enn oppgitt ferdig høyde. Komprimeres til riktig høyde.
Overmalingsprodukt
Glassfiberprodukt, vev eller tapet, som er beregnet på etterbehandling med maling.