Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Nabo
Eier eller fester av eiendom i umiddelbar nærhet.
Naboavstand
Hovedregel er at frittliggende bygning ikke skal ligge nærmere enn 4 meter fra nabogrense.
Nabovarsel
I forbindelse med innsending av byggemelding, byggesøknad, søknad om deling eller bruksendring av en eiendom skal naboer og gjenboere varsles om byggearbeider.Dette skjer på et eget skjema. Fristen for å komme med merknader til søknader er vanligvis to uker.
Nedsatt funksjonsevne
Det samme som funksjonsnedsettelse.
Nettoareal
Netto gulvareal er antall kvadratmeter gulv regnet på innsiden av rommets vegger eller andre deler av bygningen. Netto grunnareal er antall kvadratmeter innenfor eiendomsgrensen.
Nitrogen - N
Grunnstoff og plantenæringsstoff.Nitrogen har stor betydning for planter og trærs lengdevekst og farge.
Nivåforskjeller
Små nivåsprang, for eksempel terskler og kantstein.
Nivåmerking
Det samme som kontrastmerking
Nivåsprang
Høydeforskjell mellom to horisontale nivåer. (Kan utliknes for eksempel ved hjelp av en rampe.)
Nominell rente
Renten uten gebyrer
Norske Anleggsgartnere NAML
Bransjeorganisasjon for anleggsgartnerbedrifter
Nullenergihus
Forbruker ingen energi totalt, fordi det produserer like mye energi som det bruker. Energi samles opp ved hjelp av et solcellesystem. Om sommeren leveres overflødig energi til det ordinære strømnettet og som enn får tilbake om vinteren. Kilder: Lavenergiboliger.no. SINTEF Byggforsk
Nå-og rekkehøyde
Angir betjeningshøyde ved plassering av utstyr, bygningsdeler, installasjoner, betjeningstablåer og innredning.
Nåletrær
Trær som har nåler (bar) som er grønne hele året. Gran, furu, barlind og tuja er eksempler på nåletrær. Lerk blir også regnet til denne gruppen men lerk er ikke vintergrønn, den mister nålene om høsten.