Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Illustrasjonsplan
Skisse som legges frem sammen med reguleringsplanen, og som viser hvordan området kan se ut, for eksempel bygningers plassering i terreng, etter at reguleringsplanen er gjennomført. Illustrasjonsplanene er nokså uforpliktende, i motsetning til bebyggelsesplanen.
Impregnering
Innsette et materiale, for eksempel trevirke,med en væske som verner det mot fuktighet, sopp, ild osv. Se trykkimpregnering.
Impregneringsklasser
Nordiske impregneringsklasser: Klasse M: Til maritimt bruk (i sjøvann), Klasse A: For bruk i jordkontakt, Klasse AB: For bruk over bakken, Klasse B: Vindusimpregnering.
Infrastruktur
Transportfunksjoner som betjener bygninger og byer, som veier, jernbane, vann - og kloakkledninger, elektriske kabler osv.
Inneklima/innemiljø
Begrepet inneklima omfatter først og fremst temperatur, luft, lys og lyd, men begrepet omfatter også psykologiske, sosiale og estetiske forhold.
Inngangsparti
Adkomstområde fra vei/fortau til inngangsdør
Inntrengning
Inntrengning er et produkts evne til å trenge ned i underlaget (penetrere).
Inntykning
Malingen eller lakken blir tykk mens den står i boksen. Inntykning forårsakes som regel av reaksjon mellom pigment og bindemiddel.
Innvendig kledning
Beskyttende og dekorativt sjikt av panel eller plater på vegger og tak.
Isolering
Bruk av materiale for å hindre at f eks kulde eller varme trenger inn eller ned i undergrunnen. Se telehiv.