Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Telehiv

Frost i jord og fyllmasser fører til at grunnen hever seg. Fører til skade på veier, murer, plasser og bygg.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks