Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Hammer
Til tømrerarbeid brukes en klohammer. Hammerhodet har en slagflate til å slå inn spiker med og en klo til å trekke dem ut med.
Handikapparkering
Bilparkeringsplass avsatt spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne. Plassene er større enn standardplasser og lokalisert nær inngang eller destinasjon.
Handikappet
Det samme som funksjonshemmet. Brukes i stadig mindre grad.
Handikaptoalett
Toalett utformet for funksjonshemmede brukere.
Hanebjelke
Horisontal avstivende bjelke i en takkonstruksjon.
Hardførhet
Anslag over hvor vinterherdige planter er. Angis med h-tall i skala fra 1 til 8 som Norge er delt opp i. 8 er mest hardfør. Se klimasoner.
Hastighetsbegrensning
Reduksjon av kjørehastighet, enten ved skilting, eller ved fysiske inngrep i veien for eksempel humper.
Heftelse/servitutt
Betegnelse for at noen har spesielle rettigheter (klausul) til en eiendom.De kan være positive, for eksempel rett til veiatkomst, eller negative, for eksempel forbud mot høy utnyttelsesgrad.
Heftgrunn
Strøk som øker hefteevnen for det etterfølgende strøket.
Helligdager
Påføringsfeil der små områder står ubehandlet tilbake.
Herdighet
Se hardførhet.
Hevd
Rettighet som aldri er bokført av myndighetene, men som har vært godkjent av alle gjennom en viss årrekke som en uskreven lov, og som derfor blir anerkjent som en lovlig rett.
Himling
Se bjelkelag/etasjeskiller.
Hindrekant
Det samme som avvisningskant.
Hjelpestoff
Stoff som tilsettes i små mengder for å tilføre produktet visse ønskete egenskaper.
Hjemmel
Rettslig grunnlag for en rettighet.Grunnlaget kan være en lov, tinglysning eller hevd.
Hovedkartverk
Påbudt kommunalt kartverk i målestokkene 1:500 og 1:1000. Utarbeides av oppmålingsvesenet.
Hovedprosjektering
I hovedprosjektet får prosjektet den endelige utformingen og de viktigste konstruksjonsprinsippene blir utarbeidet.
Hulkil
Overgang mellom gulv og vegg og mellom vegg og tak.
Hustyper
Hustyper bestemmes ut fra reguleringsplan, tomtestørrelse og terrengforhold.
Hvileplan
Horisontalt plan i trinnfri stigning (for eksempel rampe).
Høgdekurve
Se kote.
Hørsel
Hørselsfunksjoner er relatert til det å oppfatte forekomsten av lyder og skille mellom plassering, tonehøyde, lydstyrke, kvalitet og forståelse av lyder. Hørselstap omfatter svak reduksjon i hørsel til fullstendig døvhet.
Hørselshemmet
Fellesbetegnelse for alle grader og arter av hørselstap. Mennesker med hørselshemming deles i to hovedgrupper; døve og tunghørte.
Høvellast
Trelast med høvlet glatt overflate som er plan eller er formet med forskjellige profiler.
Håndlist
Lister som er montert langs trapp, rampe eller vegg for å gi støtte og sikkerhet. Brukes også som ledelinje.
Håndteringsevne
Håndtering er relatert til aktiviteter som å bære, flytte og håndtere gjenstander.Det innbefatter handlinger der det brukes bein, føtter, armer, hender – rekke, løfte, legge ned, dra, skyve, sparke, gripe, slippe, snu, kaste og ta imot.