Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Klimasoner

Norge er inndelt i områder eller soner som har det samme klima. Planter og busker er inndelt i hvilke klimasoner de anbefales dyrket. Se hardførhet.

Hardførhet

Anslag over hvor vinterherdige planter er. Angis med h-tall i skala fra 1 til 8 som Norge er delt opp i. 8 er mest hardfør. Se klimasoner.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks