Du er her: Ord og uttrykk >

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks
Valmtak
Se takform/taktyper.
Vanngjennomgang
En malings (beis) evne til å slippe vann (i væskeform) gjennom malingsfilmen (beisfilmen).
Vannrett
Se vaterpass.
Vannsliping
Sliping med vannfast slipepapir og vann mellom strøkene på hele flaten, i den hensikt å oppnå en høy grad av jevnhet eller glatthet.
Varmeisolasjon
Varmeisolerende materialer reduserer varmestrømmen gjennom en konstruksjon, for eksempel vegger, gulv og tak. Se reisverk.
Varmepumpe
System for oppvarming, ventilering og kjøling av boliger. Varmepumpen fungerer som et klimaanlegg. I den kalde årstiden bidrar den til varmt og behagelig inneklima. I den varme årstiden bidrar den til å kjøle ned inneluften.
Varmetransport
Varmetransport i en konstruksjon oppstår når det er temperaturforskjell mellom de to sidene i for eksempel en vegg.Ved temperaturforskjell starter en varmetransport i retning av fallende temperatur i hovedsak ved en kombinasjon av de tre transportformene ledning, konveksjon (strømning) og stråling.
Vaterpass (vater)
Verktøy for å kontrollere og merke linjer som skal være loddrette eller vannrette.
Vedtekter
Se bygningsvedtekter.
Vegetasjon
Planter, trær og alt annet grønt som vokser på et område.
Vegetativ formering
Formering ved hjelp av plantedeler, ikke frø.De nye planten blir genetisk like opphavsplanten.
Veranda
Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til hus.Den kan være åpen eller lukket med glass.
Verditakst
Den prisen selger normalt kan forvente å få i markedet. Verdien settes av takstmann.Ofte grunnlag for lånetakst.
Villaklausul
Se heftelse/servitutt.
Vindsperre
Vindsperren monteres på yttersiden av isolasjonen i en trekonstruksjon.Vindsperren skal hindre at uteluft blåser inn i isolasjonen og skal bidra til å hindre gjennomgående luftlekkasje. Vindsperren beskytter veggen mot nedbør som trenger inn bak ytterkledningen.Vindsperre av platematerialer fungerer også som vindavstivning. Se dampsperre.
Vindu
Vindu har som hovedoppgave å skaffe dagslys til rommet innenfor.
Vinkel
Til tømrerarbeid brukes faste og stillbare vinkler. Faste vinkler brukes til å merke opp og kontrollere ved kapping av planker og bord i 90 grader. Stillbare vinkler brukes både til å merke og til å måle opp stumpe og spisse vinkler.
Vis
Høyde på kantstein som vises over bakken.
Vis - visflate
Synlig side av f eks skiferheller, tørrmurer, betongmurer osv.
Visning
Privat eller meglerorganisert visning av bolig eller tomt for interesserte kjøpere.
Volum
Et legemes tredimensjonale størrelse.