Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Biogass

Metangass som produseres av bakterier uten tilgang til luft bryter ned organisk materiale. Kan brukes til produksjon av strøm, varme og drivstoff for transportmidler. Kan brukes i varmeanlegg for bygg.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks