Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Kohesjonsjordarter

Kohesjon er det samme som bindekraft eller sammenheng. En kohesjonsjordart er jord der enkeltpartiklene er sterkt sammenbundet, f eks leire og silt.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks