Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Ligningsverdi

Ligningsverdien av boliger, hytter og annen fast eiendom fastsettes når bygget er nyoppført, og settes som oftest til 30 prosent av eiendommens kostpris. Ligningsverdien er grunnlag for beregning av formuesskatt.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks