Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

Planbestemmelse

Til en kommuneplan eller reguleringsplan kan det lages konkrete bestemmelser som sier noe om hvordan bygg skal plasseres og formes. Sier noe om et steds ønskede utvikling. Se kommuneplan og reguleringsplan.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks