Du er her: Ord og uttrykk > Ord og uttrykk i byggesaker

Ord og uttrykk i byggesaker

U-verdi/varmemotstand

Tidligere kalt k-verdi. U-verdi = varmegjennomgangskoeffisient er et mål på hvor lett en bygningsdel slipper gjennom varme. U-verdien angir hvor mye varme per tidsenhet (W) som kan strømme gjennom et areal på 1 kvadratmeter ved en temperaturforskjell på 1K (1grad C) mellom omgivelsene på varm og kald side av konstruksjonen.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle Indeks